Menu
نویسنده مطلب : فائقه خطیبی

مطلب مورد بحث:

تصمیم گیری شهودی - الکساندر تودوروف و قضاوت در مورد افراد از روی چهره


People Trust Typical-Looking Faces Most

Being “average” is often considered a bad thing, but new research suggests that averageness wins when people assess the trustworthiness of a face. The research indicates that, while typical-looking faces aren’t seen as the most attractive, they are considered to be the most trustworthy. The new findings are published in Psychological Science, a journal of the Association for Psychological Science

 ترجمه بخشی از مطلب:
«معمولی» بودن همیشه امر بدی تلقی می شود اما تحقیقی جدید نشان داده که وقتی افراد، قابل اعتماد بودن چهره کسی را ارزیابی می کنند، معمولی بودن برنده خواهد بود. این تحقیق مشخص کرده است که شاید چهره های معمولی جذاب نباشند، اما قابل اعتماد تر به نظر می آیند. این یافته های جدید در دانش روانشناسی که یک نشریه انجمن دانش روانشناسی است، منتشر شده اند.
کارمل سوفر، یکی از دانشمندان روانشناسی و محقق ارشد دانشگاه پرینستون و دانشگاه رادبود نیجیمگن هلند توضیح می دهد: «معمولی بودن چهره و مشخص کننده انس و وابستگی های فرهنگی و مواردی از این دست است و این یافته ها پیامدهای مهمی برای فهم از ادراک فرهنگی شامل ادراک و تعاملا فرهنگهای مختلف دارد.»
مطالعات پیشین نشان داده اند که چهره ای که تشکیل شده از متوسط چندین چهره است، معمولا جذاب تر از مجموع جداگانه هر عضو آن به نظر می رسد. اما مطالعات بیشتری نشان داده اند که ارتباط بین معمولی بودن و جذابیت، ساده نیست و در تشریح این ارتباط، بعضی ابعاد صورت، بیش از بقیه اهمیت پیدا می کنند. سوفر و همکاران به دنبال کشف این بودند که آیا عادی بودن می تواند مستقیما به درک از قابل اعتماد بودن منجر شود یا خیر؟
در یک آزمایش، محققان با میانگین سازی دیجیتالی ۹۲ چهره مونث، چهره ای «معمولی» ساختند و همچنین با میانگین گیری از ۱۲ چهره جذاب تر از بین مجموعه چهره هایی دیگر، چهره ای «جذاب» خلق کردند. سپس با ترکیب این دو چهره، ۹ چهره مختلف ساختند که سطوح مختلفی از عادی بودن و چذابیت داشت. نتیجه نهایی، زنجیرای از ۱۱ چهره بود که از کمترین جذابیت به بیشترین جذابیت می رسید و معمولی ترین چهره در نقطه میانی این زنجیره قرار داشت.
خانمهای شرکت کننده این چهره ها را نگاه کردند و از یک مقیاس ۹ نقطه ای برای امتیاز دهی در مورد میزان قابل اعتماد بودن و جذابیت آنها استفاده کردند؛ در این مطالعه، شرکت کنندگان هر چهره را سه بار دیدند و به آن امتیاز دادند. محققان تنها از شرکت کنندگان خانم استفاده کردند تا امکان بروز اختلاف جنسیتی در چگونگی درک و ارزیابی چهره ها از بین برود.
امتیازدهی نهایی نوعی ارتباطU شکل بین معمولی بودن و قابل اعتماد بود چهره را آشکار کرد: هرچه یک چهره به معمولی ترین چهره نزدیک باشد، قابل اعتمادتر به نظر می رسد.
در مورد جذابیت اما، معمولی بودن نقشی نداشت و هرچه یک چهره از معمولی ترین چهره فاصله بیشتری داشت، از نظر شرکت کنندگان جذاب تر به نظر می رسید.
سوفر توضیح می دهد:«علیرغم اینکه معمولی بودن در قضاوتهای جذابیت اهمیتی نداشت، به شدت در قضاوت های قابل اعتماد بودن موثر بود. این تاثیر ممکن است به این دلیل که قضاوتهای قابل اعتماد بودن و جذابیتبه طور کلی در تحقیق همبستگی زیادی دارند، نادیده گرفته شود.»
آزمایش دیگری این یافته ها را تایید کرد و نشان داد ارتباط بین معمولی بودن و قابل اعتماد بودن از چهره های خاص مورد استفاده یا فرایند تغییر شکلی که محققان برای ترکیب دیجیتالی و جایگزینی چهره ها استفاده کردند، به دست نمی آید.
محققان نوشتند:«با نشان دادن تاثیر معمولی بودن چهره بر درک از قابل اعتماد بودن، یافته های ما موارد جدید به تاثیر معمولی بودن چهره بر درک اجتماعی اضافه می کند. آنها به طور خاص به سراغ درک اجتماعی از چهره های معمولی رفتند چون قضاوت در مورد قابل اعتماد بودن تقریبا معادل ارزیابی کلی از چهره هاست.»

مقیاس ۹ نقطه ای:
۹-Point Hedonic Scale
Like Extremely
Like Very Much
Like Moderately
Like Slightly
Neither Like nor Dislike
Dislike Slightly
Dislike Moderately
Dislike Very Much
Dislike Extremely

http://www.sensorysociety.org/knowledge/sspwiki/Pages/The%209-point%20Hedonic%20Scale.aspx

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟