Menu
نویسنده مطلب : سینا معنوی

مطلب مورد بحث:

استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده


در مورد کلید برق:

گاهی تصمیم می گیرم دیگر حرف نزنم

می دانی گاهی سطوح و پوشش ها بسیار دروغگوتر از آن هستند که ما فکر می کنیم.زمانهایی پیش می آید که من اتفاقی را به یک عامل مربوط می دانم و بالا و پایین رفتن یک فاکتور را عامل اصلی یک پدیده در نظر می گیرم و درست همان مواقع است که قطاری از عوامل پشت آن پدیده هستند و من خیلی ساده انگارانه می گویم همین است دیگر دلیلش فقط و فقط همین است…

اما واقعا چرا من آنقدر سطح ها و پوششها را دوست دارم ؟حتی زمانهایی هم که جواب درست را به من نمی دهند باز می خواهم آنها را توجیه کنم؟

شاید چون زیر سطح ها وپوشش ها به سادگی بالای آن نیست و بر اساس همان جمله زیبای simple is smarter به اندازه بالای آن نیز زیبا نیست.

زیر سطح ها خشن است و پیچیده همراه با ابهام و سردرگمی و احساس نداشن اختیار.

زیر سطح ها و در پوش ها فقط یک کلید نیست شاید بشود هزاران کلید پیدا کرد.

زیر سطح ها را فهمیدن وقت می خواهد و انرژی و تحمل اینکه من نمی فهمم.

گاهی وقت ها هم فکر می کنم چه بهتر که سطوح و پوشش ها هستند چون واقعا نیازی هم نیست که همه افراد در همه مواقع به آنجا بروند.

اگر قصد بهبود ویا حل مشکلات بزرگ را دارید به زیر در پوش ها بروید البته فقط قصد کافی نیست آنجا هزینه هایی هم دارد.

پس اگر هم قصد و هم توانایی پرداخت هزینه ها را دارید…. در پوش ها را بردارید.