Menu
نویسنده مطلب : بهروز حبیبی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی - مقدمه‌ای بر مهارت یادگیری


با خودم فکر میکردم که چه میزان کمک کننده بود اگر در متمم قابلیتی وجود داشت که کاربر می توانست نقشه راه مطالعه و همچنین خروجی که مدنظر داره و درحال مطالعه هست رو به صورت لیست وار مشاهده کنه و بتونه نظمی به ذهن خودش بده.

 

اینکه متمم در آموزش الکترونیکی سهم واقعا به سزایی داشته بر کسی پوشیده نیست، ولی به نظرم میرسه که میشه با کمی افزایش امکانات پنل کاربری این آموزش رو در سمت کاربر عادی هم بهینه تر کرد.

 

سهم ابزارهای مدیریتی در آموزش الکترونیکی

شاید آموزش الکترونیکی باید به این نکته هم بپردازه که کاربر باید چه ابزارهایی داشته باشه برای مدیریت خودش و مسیر آموزشی که طی میکنه. تا در نهایت ساختار ذهنی درستی رو تشکیل بده و نتیجه گیری داشته باشه از آنچه خوانده و درک کرده.