Menu
نویسنده مطلب : محمد صداقت

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


گاهی اوقات از طرف دوستانم که قصد راه اندازی یک کسب و کار جدید را دارند مورد مشورت قرار می گیرم معمولاً توصیه می کنم که تا شاگردی نکردن دنبال استادی نباشن چرا که به تجربه این مورد را بسیار لمس کرده ام.

آنچه را که در این فایل صوتی آموختم اینگونه با دانسته قبلی خودم تطبیق می دهم:

شاگردی باعث میشه که روند یادگیری ما کندتر بشه و تک تک آموخته های ما به عمق وجود ما بنشیند و هر کدام جای خود را بهتر پیدا کند