Menu
نویسنده مطلب : elyas dorostkar

مطلب مورد بحث:

پرسونا چیست؟ | روش تعیین و طراحی پرسونای مشتری و پرسونای مخاطب


ساخت پرسونا یک فرآیند تکاملی و تکراری است.

یکی از اشتباهات رایجی که خیلی‌ها در مورد ترسیم پرسونا مرتکب می‌شوند، مخصوصا وقتی که پرسونای آن‌ها تا حدودی بر اساس حدس و گمان شکل گرفته، تکیه کردن بر همان پرسونای اولیه است.

بارها پیش آمده که در برخی کسب و کارهای نوپا به علت نبود داده‌های قطعی، پرسونا بر اساس روش‌های معمول و کمی حدس و گمان شکل گرفته است. بعد از این برنامه بازاریابی بر اساس این پرسونای موقت ساخته می‌شود و تا مدت‌ها با تکیه بر آن اقدام به بازاریابی می‌کنند.

به نظر بنده در کسب و کارهای دیجیتالی پس از یک مدت فعالیت مشخص دوباره باید بر اساس داده‌های به دست آمده یا انجام آزمون‌های مرحله‌ای مثل نظر سنجی، پرسونا را دوباره ترسیم کرد.