Menu
نویسنده مطلب : سیدمحمدیوسفی

مطلب مورد بحث:

تعریف استرس چیست؟ (در جستجوی علت استرس)


با توجه به تعریف  ریچارد لازاروس از استرس که   “استرس را حاصل از درک یا انتظار شخص از تواناهایی هاش میداند” میتوان گفت که با بحث اعتماد به نفس رابطه مستقیم دارد 

چه اعتماد به نفس در فرد کم باشد

چه اعتماد به نفس در فرد زیاد باشد

باعث وجود خطا در فرد میشود)   _ به این صورت که اگر  اعتماد بنفس در فرد کم باشد باعث میشه در هر همه مسائل روز دچار تشویش و استرس شود حتما ادم هایی دیدید که دائما استرس دارن و همیشه نگران چیزی اند تو زندگیشون

_و به همین منوال اگه اعتمادبنفس در فردی زیاد باشد  باعث میشه بزرگی مسئله پیش رو درک نکند وباعث شکست وناامیدی خودش بشه حتما از جنس ادم ها هم کنارمون زیاد دیدیم که بی گودار به اب میزند و باعث از دست دادن سرمایه زمانی و پولی خودشون شدن