Menu
نویسنده مطلب : وحيد حسين زاده

مطلب مورد بحث:

چالشها و سختی های کار فروش و فروشندگی


باسلام

حوزه ای که من در آن مشغول به فروشندگی هستم بسیار سخت و تخصصی است و آن فروشندگی بیمه استت

شاید بگویید که کجای کار فروش بیمه سخت است؟

باید بگویم که با توجه به اینگه شما موقع خرید بیمه و به ازای پرداخت پول، هیچ مصول فیزیکیی را دریافت نمی کنید به همین جهت پرداخت حق بیمه برای شما بسیا سخت است و آن ارضای روانی را ندارید و اینجایت همیشه خرید بیمه و پرداخت هزینه آن برای شما بسیار سخت است و این هنر فروشنده است که باید خریدار را متقاعد به خرید کند.

در حرفه ما پاسخ منفی و موانع بسیار زیاد است و اینگه در مقابل خریدار کوتاه بیایید و احساسات درونی خود را به خاطرمشتری کنترل و بعضا سرکوب کنید کاری بسیار سخت و مستهلک کننده است.

من یه شخصه از خواندن کتابهای انگیزشی و آموزشی بهره زیادی برده ام و و یکی از انگیزه های ثبت نام من در متمم همین موضوع بوده است.

به نظر من عزت نفس و بالا بردن آستانه تحمل در امر فروشندگی یکی از پایه های موفقیت در این حرفه می باشد و نیز در کنار آن تسلط کامل به محصول مورد فروش چه نظر علمی و چ ه از نظر کاربردی بسیار تاثیر کذارمی باشد. فروشنده نباید در مقابل سئوال خریدار درمورد جنس عرضه شده کم بیاورد که این امر باعث بی اعتمادی و دید منفی خریدار خواهدشد.