Menu
نویسنده مطلب : ناهید رمزعلی

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


می دونم اصلا  فعالیت فیزیکی ندارم، اما اولویت های زیادی به غیر از ورزش کردن دارم و وقتی برای این کار ندارم.

می دونم اصلا فعالیت فیزیکی ندارم، و به همین جهت می خوام حداقل مسیری از محل کار تا خانه را پیاده روی کنم.

 

می دونم سطح زبان انگلیسی ام افت کرده و توانایی قبلی رو ندارم، اما وقتی ازش استفاده نمی کنی و داری یه زبان دیگه یاد می گیری همین می شه دیگه.

می دونم سطح زبان انگلیسی ام افت کرده، به همین علت برنامه ریزی کردم روزی نیم ساعت تمرین مجدد داشته باشم.