Menu
نویسنده مطلب : امیر صیادی

مطلب مورد بحث:

داستان گرگها: تنها داستان واقعی زندگی


سلام

اگه داستان از زبون علف ها نوشته بشه حتما داستان اینجوری شروع میشه:

گفت: عزیزم. همه داستانها در مورد گوسفندها هستند.

هر داستانی که ارزش تکرار شدن دارد، داستان گوسفندها است و در مورد گوسفندهاست.

هر داستان دیگری بیهوده و بی خاصیت است….