Menu
نویسنده مطلب : ماندانا عیدی پور

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی و تطبیق بهتر مسیر زندگیم با استعدادها


با سلام و سپاس فراوان از تمام زحماتی که برای این سایت پر محتوا متحمل میشوید.
فکر می کنم این مبحث هم برای خودم هم برای رشد فرزندانم که پیدا کردن استعداد آنها یکی از دغدغه های زندگی من است مفید باشد. امیدوارم بتوانم استفاده ی درست داشته باشم