- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سید علیرضا موسوی

مطلب مورد بحث:

درباره دوستی: آیا هنوز باید با او دوست بمانم؟


به نظر من دوستان ما سه گروه هستند:۱٫ گروهی که سطحشان از ما بالاتر است ۲٫ گروهی که همسطح ما هستند و ۳ گروهی که سطحشان از ما پایین تر است.

البته نیاز به توضیح نیست که منظور از سطح سطح مادی نیست بلکه سطح شخصیتی است.

همینطور خود ما هم در رابطه با دیگران در این سه سطح قرار داریم.

رفتار با هرکدام  از این سه گروه ادب خودش رو داره. در رابطه با بالاتر باید مودب باشیم و سعی کنیم که یاد بگیریم و حرف گوش کنیم و مزاحمت درست نکنیم و هر کجا تونستیم کمک کنیم و قدردان نعمت داشتنشون باشیم.

در رابطه با همسطحها باید خوبیهای همدیگه رو تقویت کنیم و ذکر کنیم و در پوشاندن و درصورت امکان رفع عیب هم کمک حال باشیم.

و در رابطه با پایین تر ها سعی کنیم از خطاهاشون چشم پوشی کنیم و به رشدشون کمک کنیم.

هر سه این رابطه ها در نهایت منافع زیادی برای خود آدم داره.

اون کسانی که در متن مقاله بهشون اشاره شده افرادی هستند که در این روابط ادب رابطه رو نگه نمیدارن. افرادی که نسبت به بالا دست جسور و گستاخند و نسبت به هم سطح برتری جو و نسبت به پایین دست بهره کش و ستمگر. که ریشه همه اینها در خودخواهی هست.

از طرف دیگه در هر گروه، دوستان ما در سطوح مختلف هستند و به تناسب ادببشون اونها رو تقسیم میکنیم و دور و نزدیک قرارشون میدیم. هر کس ادب بیشتری نشون بده نزدیکتر میشه حتی اگر تازه تر اومده باشه و حتی اگر پایین تر باشه و هر کس بی ادبی کنه دورتر میشه حتی اگر بالاتر باشه و حتی اگر قدیمی تر باشه.

و آخرین مرحله دورکردن قطع رابطست …