- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سید احمدرضا غیاث

مطلب مورد بحث:

فروش تهاجمی


من فکر میکنم ” مشاور فروش ” خلاصه بسیاری از مهارت هایی است که یک فروشنده باید بداند. یکی از مهمترین ویژگی های یک مشاوره مناسب  ایجاد  حس همدلی  است. آگاه ترین مشتریان برای خرید کالا و خدمات نیاز به درک و همدلی دارند زیرا در غیر اینصورت برای خرید کالا یا خدمتشان بدون پرسیدن کوچکترین سوالی فقط محصول نهایی را خودشان انتخاب  و بهای آن را میپرداختند.

به طور مثال مشاور سرمایه گذاری را در نظر بگیرید که قرار است به طیف گسترده ای از سرمایه گذاران خدمات مشاوره را ارائه دهد. اگر مشاور  فردی ذاتا جسور و سرمایه گذار فردی محافظه کار باشد و مشاوره از جنس جسورانه باشد تضاد منافع در بین آنها منجر به عدم اطمینان خاطر سرمایه گذار خواهد شد و هیچ معامله ای بین آنها صورت نخواهد گرفت. اما اگر وظیفه مباشرتی , امانتداری و ایجاد حس همدلی  به درستی از سوی مشاور صورت گیرد قضیه برعکس خواهد بود.  قطعا پیچیده ترین فرآیند های فروش با در نظر گرفتن اقدام  صحیح در جهت مشاوره تکمیل و در آینده  تداوم  خواهد داشت.

پی نوشت ۱ : ایجاد حس همدلی حتی در خرید های اینترنتی با دیدن ویژگی های دقیق و توصیفی محصول شکل می گیرد.

پی نوشت ۲ :  من فکر میکنم مطالعه در حوزه هوش هیجانی ( http://motamem.org/?p=3207 ) برای ارتقای مهارت همدلی و در نتیجه فروش اثر بخش دارای اهمیت میباشد.