Menu
نویسنده مطلب : سمیرا خزفروش

مطلب مورد بحث:

آیا شما هم گرفتار اهمال کاری هستید؟


یکی از مسائل من همینه که task های محتلفی رو می پذیرم و توی ذهنم برنامه انجام دادن شون رو میریزم ولی اینقدر توی ذهنم اولویت شون رو جابجا میکنم و یا به دلیل وسواسم توی ارائه مطلب با کفیت تینقدر به تاخیر میندازمش که وقت منتسب جور بشه و نهایتا مجبور میشم با فشار زیاد در مدت زمان کم انجامش بدم.