Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر کشاورز

مطلب مورد بحث:

مهرطلبی چیست؟ ویژگی های افراد مهرطلب و پرسشنامه مهرطلبی


من این کتاب رو نخوندم، اما به طور حسی و با یک نگاه اجمالی به پرسشنامه حدس می زنم شاید شانس این کتاب از نظر موفقیت در باز کردن موضوعی مثل مهرطلبی، در برابر کتابهای کارن هورنای بسیار کم است.

کتاب تضادهای درونی ما نوشته خانم هورنای،  آنقدر سه تیپ شخصیتی مهر طلب ، برتری طلب و عزلت گزین را خوب توصیف می کند که آدم گاهی ظرفیت خواندن بیش از چند صفحه از کتاب را در روز ندارد. کتابهای دیگر خانم هورنای مثل عصبیت و رشد آدمی و شخصیت عصبی زمانه ما نیز ساختار عصبیت و ریشه های آن که به شکل گیری این تیپ ها منجر می شود را باز می کنند.این دو تا هم مکمل خوبی برای کتاب تضادها و یا حتی نقطه آغاز مطالعه هستند.

و بعد در کنار این سه تیپ تعریفی که از خود ِایده آل ارایه می دهد درست مانند یک آینه روبروی شخصیت عصبی است.

خصوصیات شخصیتی هر تیپ چنان با جزییات توصیف می شود که به نظرم با تقریب خوبی می توان هر کسی را در یکی  دو تا از آنها جا داد.

برای کسانی که به خودکاوی علاقه دارند گزینه خوب و قابل تاملی است و شاید خیلی جاها آدم را درد بیاورد.

من خوشحال میشم دوستانی که کتاب مهرطلبی رو خوندند، بیشتر از آن بنویسند تا  درس ملموس تر شود.