Menu
نویسنده مطلب : جواد خوانساری

مطلب مورد بحث:

جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما (مهارتهای ارتباطی)


۱- وقتی که من در دانشگاه روز و شب درس می خواندم دوستانم در حال پول درآوردن بودند.

جمله جایگزین: می دانم که انتخاب تحصیل در دانشگاه فرصت های شغلی زیادی را از من دریغ کرد اما من اگر باز هم حق انتخاب داشتم همین مسیر را می آمدم

۲-چون یک ازدواج ناموفق داشتم دیگر نمی توانم ازدواج کنم

جمله جایگزین: ازدواج ناموفق من شاید برای خیلی ها قابل قبول نباشد اما می دانم که کسانی هم هستند که می توانند این موضوع را بپذیرند.