Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل به عنوان یکی از مهارتها در یادگیری


یکی از کتاب‌هایی که تحلیل‌های خوبی ارایه کرده و از این طریق قدرت تحلیل مخاطب را افزایش می‌دهد، کتاب تفکر، سریع و تند دانیل کانمن است:

این کتاب ابتدا دو سیستم (مدل) برای تحلیل نحوه تصمیم‌گیری توسط انسان‌ها ارایه می‌کند.

سپس با کمک این دو سیستم به تحلیل خطاهای ذهنی شامل heuristic، bias و اعتماد به نفس بیش از حد می‌پردازد.

بطور مشابه این کتاب تحلیل مفصلی از خطاهای انتخاب و تصمیم‌گیری انجام می‌دهد.