Menu
نویسنده مطلب : شاهین سلیمانی

مطلب مورد بحث:

راس اشبی - از پیشگامان نظریه سیستمهای پیچیده


چند سال پیش ، در ارسال نامه های متممی به ایمیلم نزدیک به چنین چیزی را از تفکر سیستمی متوجه شدم :
– ایالات متحده آمریکا را در نظر آورید ، ایالت ها از یکدیگر جدا هستند و با مرزهای مشخصی از یکدیگر جدا شده اند ، ولی در نهایت تشکیل یک دولت – ملت را می دهند .

یا واژه ای که این روزها با عنوان “ایران زمین” از آن یاد می شود، البته منظور همان خیابانی نیست که ماشین ها در آن دور – دور می کنند، ولی اگر همان خیابان را هم در نظر بگیریم، انسانهایی در آن حضور می یابند که ممکن است به صورتی چند ساعته با ماشین هایشان در آن حضور یافته باشند . در این نظام پیچیده ، آدم ها توسط مرزهایی آهنین به نام “خودرو” با مالکیت هایی برای «من» های مختلف در آن حضور یافته اند، اما نیازی آنها را به دور هم جمع کرده است که همانا ” نیاز به ارتباط ” است . پس همانند گم گشتگانی در جنگل ، دائما در یک جهت به دور هم می چرخند تا جایی که احتمالا رفع نیاز شوند و موجود زیستیِِ دیگری را همانند خودشان بیابند. البته اگر باز گردیم به واژه ای با عنوان ” ایران زمین ” شاید بتوان به عرض هایی جغرافیایی فکر کرد که در نهایت توسط مرزهایی مشخص از یکدیگر جدا شده اند، ولی در نهایت دارای فرهنگ هایی تقریبا مشترک هستند.

آن چه بعد از خوانش این درس یافتم

بعد از این درس ، در مقاله ای لودویگ فون بِرتالنفی زیست شناس اتریشی را یافتم  .

آنچه به آن می اندیشم

اولین بار ، این واژه را از محمدرضا شعبانعلی یاد گرفتم و بعدها آشنایی با شروین وکیلی ، مرا به شناخت این مفهوم در علوم انسانی هدایت کرد . آنجا بود که گمان بردم، احتمالاکلید حل مسائلم  در پیوند بین نظریه های مختلف روانکاوی ، روانشناسی زیستی و هنر را یافته باشم .

و امروز به این اندیشه می کردم

با توجه به اینکه این نهضت فکری از ۱۹۷۰ شروع به ظهور کرد و بعدا در ۱۹۹۰ به عنوان یک علم در آمد، آیا ژاک لاکان روانکاو و فیلسوف فرانسوی (تولد ۱۹۰۱- مرگ ۱۹۸۱) را می توان از تاثیرگذاران بر این نظریه دانست ؟
چرا که :«او روانکاوی را بیشتر با فلسفه و هنر و بعدها ریاضیات همداستان می دانست تا با پزشکی»

یا مثلا چقدر می توان به یونگ یا فروید اشاره کرد ؟ دانشمندانی که تلاش داشتند با توسل به زمینه های نظری گوناگون، دستگاه نظری خویش را توضیح دهند …

رفاقت های میان رشته ای

در کشورهای خارج ، بر خلافِ داخل ، معمولا دوستی های عجیب و غریبی بین دانشمندان عرصه ی علم، فلسفه و هنر شکل می گرفته است . شکل گیری حرکت ها و نظریات پست مدرن چقدر بر شکل گیری این نظریه تاثیرگذار بوده است ؟