Menu
نویسنده مطلب : پریسا صدق

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


من یک کتاب خوندم به نام صبح جادویی که ۶ تا فعالیت برای صبح ها می گه باید انجام بدی هال الرود که توصیه می کنم حتما حتما مطالعه اش کنید حدود ۳ ماهه که ۴ تاش تونستم اما ورزش مدیتیشن هنوز نتونستم اجرا کنم ولی از فردا شروع می کنم ۳۱ خرداد ۹۸ می آم می گم این دوتا رو هم انجام دادم یا نه