Menu
نویسنده مطلب : یعقوب

مطلب مورد بحث:

رسم نمودار استخوان ماهی | نمودار ایشیکاوا


توی بحث کنترل کیفیت نمودار استخوان ماهی کاربردی فراوانی دارد. در این کاربرد نمودار، پنج عامل ایجاد یک مشکل که اختصارا ۵M شناخته میشنوند و شامل Man، Material ، Method، Machine و management  می باشند بروی ۵ شاخه نوشته شده و سپس هر زیر شاخه این عوامل شناسایی شده در کنار آن نوشته می شود.

برای حل مسائل مربوط به زندگی یا کسب و کار  نیز می توان همین ۵M رو بکار برد و یک مشکل رو از دیدگاه نیروی انسانی یا مدیریت یا متریال و یا … مورد بررسی قرار داد.

این نمودار  ی جورایی تمرکز بهتری برای حل مسئله ایجاد میکنه و من خودم دو بار که در محل کارم از این تکنیک استفاده کردیم به نتیجه خوبی رسیدیم.فقط باید توجه بشه که خیلی پر شاخ و برگ نشه که ی جورایی این دفعه باعث برهم زدن تمرکز میشه