Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

تجربه شادی و گاوداری زندگی


از جمله مهمترین عوامل اتلاف شادی در ذهن و جان ما، مقایسه است، مقایسه شرایط و وضعیت خودمان با دیگران. این مقایسه اگر به درستی و همه جانبه‌نگرانه باشد، شاید بتواند منافعی را نصیب ما کند ولی معمولا مقایسه‌های ما بدون آگاهی و تک بعدی است و این موضوع بیش از اندازه باعث آسیب به اعتماد به نفس و عزت نفس ما و همچنین اتلاف شادی‌هایمان می‌شود.

برای مثال سعی داریم یک جنبه از زندگی خودمان را با فرد الف که در آن زمینه عملکرد خوبی دارد، مقایسه کنیم و جنبه دیگری از زندگی‌مان را با فرد ب که در زمینه دوم عملکرد عالی دارد، مقایسه کنیم.

در حالی که از این نکته غافلیم که آنها اگر در جنبه خاصی از زندگی عملکرد و خروجی بهتری دارند، در سایر جنبه‌ها احتمالا حتی از ما هم ضعیف‌تر و عقب‌تر هستند.

 

عامل مهم دیگر در اتلاف شادی، کمال‌گرایی و انتظار برای رسیدن به مقصد نهایی برای شادی و لذت بردن از زندگی است. در حالی که ما باید از پیشرفت‌ها و بهبودهای جزئی در زندگی‌مان هم شاد شویم و آن را در ذهن خودمان به عنوان موفقیت‌های کوچک ثبت کنیم.