Menu
نویسنده مطلب : سجاد سلیمانی

مطلب مورد بحث:

استعداد و توانایی خواندن سریع و سرعت درک تصویری بالا


استعداد و توانایی خواندن سریع و سرعت درک تصویری بالا
.
سریع خواندن و سریع یافتن یک تعریف برای گرافوریاست و فهم سریع و مطلوب پس از تندخوانی، می تواند تعریف دیگری برای گرافوریا باشد.
من به شخصه قدرتِ تطبیق اعداد و کلمات در دو لیست مجزا و یا جستجو در لیستی سریع را دارم، که میتواند تعریفی مناسب برای این استعداد باشد.
اما دو مورد دیگر اجازه نمی دهد به راحتی این نتیجه را بپذریم:
۱) درک من از جدول اعداد و ارقام پایین است. تندخوانی من هیچ ربطی به درک من از جدول اعداد نـدارد.
۲) متون بسیاری را سریع می خوانم و سریع می فهمم و سریع هم تحلیل و بازخورد. اما بسیاری از متون و کتابها هم هستند که باید به آرامی و با درک کلمه به کلمه پیش روی کنم.
فکر میکنم این بحث کمی باید پخته تر شود به ابعاد دیگرش هم پرداخته شده و یا با مثال های بهتر، تکمیل شود.
اگر دوستان پاسخی برای این دو مسئله من داشتند، خوشحال میشوم آن را با من در میان بگذارید.