Menu
نویسنده مطلب : سهراب خدادادنیا

مطلب مورد بحث:

تو هم می‌توانی در این بازی باشی


–         خانواده در نهادینه کردن بسیاری از رفتارهای شخصی و اجتماعی افراد نقش اساسی و پررنگ دارد. چگونگی تعامل و رابطه بین والدین و فرزندان و همچنین چگونگی رابطه و میزان همبستگی با اقوام نزدیک و دوستان خانوادگی نیز در تقویت یا تضعیف روحیه دربرگیرندگی نقش دارد. والدین با انجام بازیهایی که همه اعضای خانواده بتوانند در آن شرکت کنند و تشویق به کمک کردن و حمایت از یکدیگر بخصوص کوچکترها، و تشویق فرزندان خود به برقراری رابطه دوستی با فرزندان دوستان و اقوامی که به دلایل مختلف از جمله فاصله مکانی یا مشغله های زندگی بزرگسالان، کمتر رفت و آمد دارند به تقویت این رفتار کمک می کنند. با این حال بسیار دیده می شود در یک خانواده پر جمعیت برخی از افراد خانواده به شدت گروه گرا و حمایتگر و برخی دیگر به شدت فردگرا هستند و علاقه ای به بزرگتر کردن گروه افراد اطراف خود ندارند. این تفاوت نشان می دهد که علاوه بر خانواده و استعداد ذاتی، عواملی مثل تجربیات شخصی و بازخوردهایی که افراد در خارج از محیط خانواده مثل مدرسه و جمع دوستان کسب می کنند و یا آنچه در اثر مطالعه منابع مختلف می آموزند، می تواند در تقویت و یا تضعیف روحیه ی دربرگیرندگی نقش داشته باشد.
–         نمیدانم این توانمندی در من چقدر بالا یا پایین است اما تمایل زیادی به تقویت آن دارم. معمولا در دور همی های دوستانه و خانوادگی حواسم به کسانی که کمی گوشه گیر هستند هست و سعی می کنم که با احتیاط آنها را به گفتگوی جمعی وارد کنم. البته خودم هم خیلی آدم مجلس گردانی نیستم.
تقریبا هر وقت برای انجام کاری نیاز به تشکیل گروه داشتم توانسته ام افراد مختلف را دور هم جمع و همکاری و همراهی آنها را جلب کنم. شخصا معتقدم و تجربه کرده ام که کار گروهی در کنار افرادی با تواناییها و روحیات مناسب، توان تک تک افراد گروه را چند برابر می کند.
–         حس خوب و مثبتی خواهم داشت. فکر می کنم کسی که در رزومه ی خود به چنین موضوعی اشاره می کند نشان می دهد که ارزش و اهمیت این ویژگی را در یک سازمان و گروه می داند. می توان در یک یا چند مصاحبه ی حضوری شناخت بیشتر و بهتری از او پیدا کرد که آیا واقعا چنین خصوصیت و روحیه ای دارد یا اینکه صرفا به ارزش آن آگاهی دارد و از جایی خوانده یا شنیده است.