Menu
نویسنده مطلب : محسن رجب پور

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


برای من زنجیره تداعی، تکاندهنده ترین بخش بود، مخصوصاً سوالات پایان بخش، کاملاً به خاطر آوردم که در کاربردی ترین آموزش هایی که برایم ماندگار شده‌اند به طور ناخودآگاه از زنجیره تداعی استفاده شده بود.
در مورد یادداشت برداری کاغذی، استفاده های بعدی و جستجوهای آیتی در آن‌ها برای فرد خیلی سخت است از دوستان اگر کسی روش مناسبی برای طبقه بندی آن ها دارد دوست دارم بیان کنند.