- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سجاد پورحسین

مطلب مورد بحث:

کتابخوانی و توصیه هایی برای آن | چگونه کتابخوان شویم؟


ای کاش متمم فرصتی را فراهم کند تا دوستانی متممی در مورد کتابهایی که میخوانیم بحث و تبادل نظر کنیم.

یا شاید ایده ی بهتر این باشد متمم چند کتاب خوب در سلیقه های مختتف را هر ماه معرفی کند تا ما بخوانیم و در زیر همان پست تباادل نظر کنیم. چیزی شبیه مسابقه کتابخوانی!!

یکی از مشکلاتی که من دارم اینه که آدم های کتابخوان کمی در دنیای واقعی در اطراف خودم دارم یا اگر هستند به خوندن کتب دانشگاهی مشغول هستند و خیلی مایلم در مورد کتابهایی که خوندم با کسی صحبت کنم. جدیدا دو کتاب که متمم معرفی کرده بود یکی کلید را بزن و دیگری آخرین سخنرانی را تهیه کردم و خوندم و حس کردم همان کتابهاییست که از خواندنش لذت زیادی میبرم و چند بار خوندم.