Menu
نویسنده مطلب : میلاد دانش

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری


با اینکه همه کارا رو یرخی انجام میدم تقریبا و برنامه ریزی تا الان نداشتم تو زندگیم، اما قبل از این هم زمان سیاه رو تو بازه های حساس رعایت میکردم ولی مثل همیشه مشکلی که بعد از خوندن مقاله و انجام این وجود داشت شاید بتونم جسمم رو مکلف به انجام کار خاص کنم ولی ذهنم ناخوداگاه بدون تاثیر هیچ عامل بیرونی پرت میشه و در کل از مسیر دور میشم که این موضوع رو نمیدونم پیکار کنم :(