Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا زمانی

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


سلام

۱. فکر می کنم چکیده ی چند نکته ی آخر، مطلبی بود که محمدرضا تو سمینار پیام ها در مذاکره به اون اشاره کرد. اینکه سعی کنیم برای تفکر و احساسات انسان ها ارزش قائل باشیم و در یک کلام، افراد رو ببینیم.

٢. با خوندن این پست، یاد کتاب برد، اثر جک ولش، افتادم. نویسنده در فصل پنجم این کتاب (که رهبری نام داره) به نکته هایی درباره رهبری و مدیریت تیم ها پرداخته. من این جمله رو از این فصل دوست می داشتم:

هیچ رهبر واقعی، اندیشه ها و ایده های زیر دستان را به نام خود مصادره نمی کند.

پی نوشت. اگر دوست دارید بطور خیلی خلاصه، نگاهی به عناوین مهم مطرح شده تو این فصل بیاندازید،
عادتهای کوچک مدیران موفق