Menu
نویسنده مطلب : جواد خوانساری

مطلب مورد بحث:

آیا دوستِ دوستِ شما با شما دوست است؟ با دوست دیگر شما چطور؟


چه وضعیت آشنایی را توصیف کردید. اصلاً باندبازی و فرقه سازی و قبیله گرایی آفت هر نوع روابط دوستی است. به زعم من هر جا که باندی در کار باشد آنجا روابط مبتنی بر عاطفه و احترام و دوستی که روابط مبتنی بر بده بستان و قدرت و سلسله مراتب جریان دارد. دوست کسی بودن یعنی همزمان دوست عیب ها و خوبی هایش هم بودن.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟