Menu
نویسنده مطلب : علی مظفری

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل ذهنی


یکی از مهارت‌هایی که در چند سال اخیر آن را تمرین کرده‌ام. انجام ماموریت نه از برای کسب نتیجه که برای انجام وظیفه است.
در واقع اینکه شما، نتیجه را بخشی از مسیر ماموریت ببینی و نه همه‌ی آن یک مهارت است. البته این دیدگاه به معنای عدم وارسی مسیر طی شده در صورت کسب نتیجه‌ی نامطلوب نیست، بلکه به معنای کم ارج نپنداشتن آن است.

در ادامه لینکی از یک روایت مشابه به قلم مدیر انتشارات اندیشه‌سازان، آقای فرهاد میثمی می‌آورم.

http://andishesazan75.blogfa.com/post/2