Menu
نویسنده مطلب : الهام

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


به نظر من اغلب راهکارهای دولت برای حل مشکلات اقتصادی و رفاهی و … مردم از جنس اثر مار کبری هستند معمولا مُسکن های موقتی برای تمام مشکلات اتخاذ میشود و هیچ راهکار بلند مدت و اثرگذاری دیده نمیشود

کمک رسانی در هنگام زلزله

انواع وام ها

مقابله با افزایش قیمت دلار و سکه

مقابله با سیل

مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی

و هزاران نمونه دیگر که همه آشنا هستیم!