Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

دفتر یادداشت برای مدیریت استعدادها


دفتر یادداشت برای مدیریت استعدادها

این هم از تصویر دفتر یادداشت من که درروز هفتم آذرماه خریداری نمودم . امیدوارم با تلاش و ممارست و با بهره گیری از دروس و مفاهیم ناب مطرح شده در متمم بتوانم استعدادهای خود را به مهارت تبدیل نمایم و این همه برای زیباتر شدن زندگیم می باشد .