Menu
نویسنده مطلب : مهدی آقاخانی

مطلب مورد بحث:

دلایل شکست برنامه ریزی استراتژیک | استراتژی‌هایی که مرده به دنیا می‌آیند


حتما باید استراتژی همواره همراه با شناخت باشد

مشتریانی که در حال حاضر هستند بعد از تبلیغات و … تعدادشان ، نوع  سلیقه ها و سایر ویژگی هایشان نیز افزایش پیدا می کند

و قطعا باید استراتژی بازنویسی شود