آمنه آخوندزاده - هفت گام تا شکست (ماجرای اشتباهات انباشته)
Menu
نویسنده مطلب : آمنه آخوندزاده

مطلب مورد بحث:

هفت گام تا شکست (ماجرای اشتباهات انباشته)


فرایند ازدواج یکی از مثال هایی هست که میشه ردپای اشتباهات انباشته رو در اون به خوبی دید و هنوز هم گاهی در جامعه شاهد این سلسله اشتباهات هستیم.

مرحله آشنایی دختر و پسر در طی زمان کوتاهی اتفاق میفته و عملا در اون مدت زمان نمیشه به شناخت کافی نسبت به همدیگه رسید. اشتباه اول

ممکنه طرفین به دلایل احساسی و خوشبین بودن به ماجرا و با توجه به اینکه در این مرحله جنبه های مثبت بیشتر به چشم می آیند؛ تفاوت های بیسیک فکری و رفتاری  همدیگر رو چندان مهم نبینند. اشتباه دوم

رسمی شدن رابطه و تعهدهای شرعی و قانونی و عرفی زودهنگام طرفین به یکدیگر اشتباه سوم و در نتیجه حضور خانواده و آشنا و دوست و فامیل در ذهن طرفین هنگام تصمیم گیری های بعدی.

نادیده گرفتن تفاوت ها و اختلافاتی که با آشنایی بیشتر و عمیق تر طرفین با یکدیگر به تدریج بروز می کنند و قهر و آشتی هایی که عادی پنداشته می شوند. اشتباه چهارم

معمولا هم در این مرحله گفته میشه که اگر بروند سر خانه و زندگی شان اختلاف ها کمرنگ تر میشه اشتباه پنجم

و بعد حضور یک بچه(به عنوان راه حلی برای اختلافات) اشتباه ششم

تحمل کردن و سوختن و ساختن اشتباه هفتم(باوری که هنوز هم خیلی از دخترها با آن بزرگ می شوند)

گذشتن چند سال از زندگی مشترک و بزرگ شدن بچه در فضای پرتنش میان والدین. اشتباه هشتم

و در نتیجه بعد از چندسال اختلاف و درگیری و تنش و بحث و دعوا و آسیب های روحی و روانی طرفین از همدیگر جدا می شوند.