Menu
نویسنده مطلب : آنیتا

مطلب مورد بحث:

تقویت مثبت و مثال‌های آن


جایزه فیزیکی :خوردن غذا و نوشیدنی و خرید کردن و مسافرت رفتن

مجوز فعالیت ها : ورزش کردن و پیاده روی کردن  و گوش دادن موسیقی و عکاسی

اعطای ژتون : دوستی نوشته بودن مطالبی که قبلا در سایت متمم و یا شعبانعلی  خوندن دوباره مرور می کنن مسلط شدن  به مطالب  پاداششون  این هست که اگر مسلط شدن  بقیه درسهایی تخصصی را بخوانند  به نظر من جزء اعطای ژتون هست

پاداش اجتماعی :  دیدن دوست های قدیمی و اقوام