Menu
نویسنده مطلب : سعید حمیدی فرد

مطلب مورد بحث:

مرور چند آمار درباره طلا - ظاهراً طلا واقعاً در حال مصرف است


برخی اصطلاحات موجود در بازار طلا :
– یک اونس طلا برابر با ۳۱.۱۰۳گرم با عیار (۹۹۹.۹) که طلای خالص یا عیار (۲۴) هم خوانده می شود
– یک مثقال طلا برابر با ۴.۶۰۸گرم است.
– مظنه طلا درایران (که بر سر زبان ها است) یعنی قیمت ۴.۶۰۸ گرم طلای ۱۷ عیار یا (۷۰۵)
– سکه تمام بهار آزادی (قدیمی و امامی ) عیار (۲۱.۶) است؛ یا همان عیار (۹۰۰) که با اندکی ارفاق عیار ۲۲ هم می تواند خوانده شود، وزن هر سکه (۸.۱۳۳) گرم است.
– سکه نیم بهار آزادی وزن ۴.۰۶۶۵ گرم با عیار۹۰۰ است.
-سکه ربع بهار آزادی وزن ۲.۰۳۲۲۵ گرم با عیار۹۰۰ است.
– آبشده : طلایی را که آب کرده و در قالب ریخته شده است ، آبشده نام دارد
-انگ : به شماره قبض ری گیری که بر روی آبشده حک شده است ، گفته می شود .
– ری گیری : جایی که عیار طلا را تشخیص می دهند ، ری گیری نام دارد .