Menu
نویسنده مطلب : مجید

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


۱)تصمیم سیستم یک برای من

تکرار مکان خرید و برند محصولاتی  که برای بار سوم به بعد انجام می شود حکم تصمیم گیری سیستم یک برای من دارد (مگر اینکه یک تجربه بد در خرید یا برند محصول ۲ بار تکرار شود ). شاید تمدید حساب کاربری متمم برای دوره طولانی برای من حکم تصمیم سیستم یک را داشت اما  به برخی دوستانم این تصمیم  و نتایج این تصمیم  را  با توضیح ارائه دادم .(تصمیم گیری سیستم دو) .

۲) یکی از تصمیماتی که با سیستم دو گرفته شد انتخاب برخی دروس اختیاری در دوران کارشناسی بود ، که در آن زمان خیلی پرس و جو می کردیم که کدام درس را برداریم که در بازار کار بیشترین امتیاز برای ما محسوب می شود و بعد از کلی پرس و جو آن درس ها را انتخاب می کردیم اما الان که نگاه می کنم  با توجه به شرایط فعلی  تصمیم گیری با سیستم شماره یک در آن زمان بهتر بود.