Menu
نویسنده مطلب : نریمان درافشان

مطلب مورد بحث:

انواع محتوا | اینفوگرافیک و اسلاید (+ فهرست بهترین سایتهای اینفوگرافیک)


۱- سایت Views of the World که شاید بشود گفت «چشم‌اندازهای مختلف دنیا»

معرفی مختصر:

در این سایت نقشهٔ جهان از مناظر دیگری ترسیم شده‌اند. به طور معمول، روی نقشهٔ جهان، تراکم جمعیت یا میزان بارش سالانه و مواردی از این دست را با رنگ‌بندی و ایجاد «نقشهٔ حرارتی heat map» نشان می‌دهند. ولی گاهی اوقات بیننده‌ای که نیاز به ترکیب چند نوع نقشه با یکدیگر را دارد، از نظر شهودی گیج می‌شود.

«بنجامین هنینگ» در نقشه‌های خودش از ایدهٔ شبکه‌بندی (grided catrogram) استفاده می‌کند. مثلا برای نشان دادن تراکم جمعیت، هر خانهٔ شبکه نمایانگر جمعیت یکسانیست و مناطق خالی از سکنه هم حذف شده‌اند. به این ترتیب، مساحت کشورها نسبت به یکدیگر، نمایانگر نسبت جمعیتیشان می‌شود. شرح این کار را به تفصیل در فصل ششم کتابش Rediscovering the world یا «کشف دوبارهٔ دنیا» توضیح داده است.

در اینجا هفت نقشهٔ جالب از دنیا ارائه شده‌اند. نقشهٔ هفتم دربارهٔ الگوی بارندگیست. با مقایسهٔ خانه‌های نقشه که جمعیتشان یکسانست، می‌توان کمتر بودن سرانهٔ بارندگی در منطقهٔ خاورمیانه را به عینه لمس کرد.

۲- قسمت اینفوگرافی سایت good.is به آدرس http://www.good.is/infographics