Menu
نویسنده مطلب : سميه آجورلو

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


بعضی از مطالب قبلی رو بدون دقت خوندم. ی وقتایی که فرصت زیادی ندارم، میام تند تند ی نگاهی به مطالب می ندازم. اما بعضی وقت ها هم که می تونم زمان کافی اختصاص بدم، میرم یک سرفصل رو کامل از اول می خونم (حتی اگه قبلا مطالبش رو خونده باشم). روز گذشته تمام مطالب “زبان زندگی” رو دقیق خوندم و یادداشت برداری هم کردم.

بعضی وقتا در خوندن، دچار وسواس می شم و اینقدر روی اون مکث می کنم که دیگه از خواندن ادامه مطلب دلسرد و خسته می شوم. گاهی هم اینقدر روی لینک های مختلفِ اون متن کلیک می کنم که دیگه رشته افکارم از متن اصلی گسسته می شه.

گاهی هم به کمیت مطالعه بیشتر از کیفیتش توجه می کنم؛ به همین دلیل کاملا بدون وقفه می خونم. طوری که چند ساعت بعد ممکنه هیچ قسمتی از متن توی ذهنم نَمونه