Menu
نویسنده مطلب : چیمن

مطلب مورد بحث:

مقایسه انواع عوامل استرس زای ناشی از تغییرات مهم زندگی


ملموس ترین نوع استرس برای من شاید در فرودگاه رقم بخورد، خصوصاً زمانی که مجبور به تعویض فرودگاه جهت رسیدن به مقصد باشم. گویا استرس در تأخیر و یا کنسل شدن پرواز به نوعی در پروازهای داخلی نهادینه شده خصوصاً زمانیکه یک قرار کاری و یا یک ملاقات مهم در پیش باشد حتی با رزرو بلیط جهت حضور یک روز زودتر  نیز این استرس هرچند کاهش می‌یابد ولی باز هم به صفر نمی رسد.

برخی از استرس ها را نیز کم و بیش همه ما در مقیاس های کم یا زیاد تجربه کرده ایم ، زمانیکه نوجوان بودیم استرس امتحان ، استرس قبولی در برخی مدارس خاص و بزرگتر که شدیم استرس ملموسی به نام «کنکور» و بعد استرس پذیرش در آزمون هاس استخدامی و این زنجیره گویا کماکان ادامه دارد. البته واضح است جنس و میزان این استرس بسته به  بسیاری پارامترها  می تواند متغیر و حتی متفاوت باشد.