Menu
نویسنده مطلب : مینا رهنما

مطلب مورد بحث:

پارادایم چیست ؟ پارادایم شیفت به چه معناست؟


از چند سال دورتر در حوزه آموزش، همیشه صحبت از آموزش الکترونیک و دیجیتال و اینترنتی و از راه دور و غیره است. و گمان می کنند که ظهور تکنولوژی در این حوزه منجر به انقلاب شده است.

شاید برای یک معلم مقطع ابتدایی تغییر تخته سیاه به وایت برد دیجیتالی‌ (نمیدونم دقیقا اسمش چی هست)، برای یک دبیر یک تبلت در دستش که روی آن نمونه سولات و عکس های مختلف است، برای یک استاد ویدیو کنفرانس و کول دیسک ها و استفاده از ایمیل و… نمودی از این انقلاب باشد.

اما فکر می کنم مثال هایی از این قبیل  نشان دهنده این است که به تکنولوژی در این حوزه ، ابزاری نگریسته شده است.

هنوز بعد از گذشت سه سال از زمانی که مدرک کارشناسی ام را گرفتم ، وقتی اتفاقی در کامپیوترم یا کاغذها و کتابهایم ردی از کار نیمه تمامم در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی می بینم، روزی را به یاد می آورم که استادم گفت حتی اگر خدای این حوزه هم شوی تا مدرک کارشناسی ارشد و دکتری نداشته باشی ارزش ندارد و هیچ جا نمی توانی ادعایی داشته باشی.

اما گمان می کنم به کمک همین ابزارها که سرعت را افزایش داده اند و جهان را دهکده کرده اند و همه چیز فوق العاده دارد تخصصی می شود، در آینده ای نه چندان دور، حتی شاید سه چهار سال بعد، همان استاد به دانشجوهایش توصیه کند که حتی اگر شده یک ساعت بیشتر را صرف این تخصصتان کنید و وقتتان را برای کارشناسی ارشد و دکتری و روی صندلی ها و در خوابگاها و جاده ها تلف نکنید. یک ساعت هم یک ساعت است تا مهارتتان بهتر شود و حرفی برای گفتن داشته باشید و بتوانید اداعایی داشته باشید. مدرک شما حرفی برای گفتن ندارد ولی تخصص شما بله.

فکر می کنم جوجه درون تخم مرغ تا حدودی تکامل یافته و دارد تلاش می کند که با نوکش در پوسته ی ضخیم اطرافش ترکی ایجاد کند. و زمانی که آموزگارها و دانشجوها و جامعه به تخصصی شدن رشته ها و حوزه های مختلف توجه کنند، ترک پوسته، عمیق تر می شود و بالاخره جوجه از تخم مرغ بیرون می آید. و آن روز می توانیم بگوییم انقلابی رخ داد.