Menu
نویسنده مطلب : امین جباری اصل

مطلب مورد بحث:

کتاب مهارت حل مسئله


من اثر افول رو در کل زندگیم تجربه کردم.

زمانی بود که عمده مطالعات من به منابع درسی و دانشگاهی محدود می‌شد.

در چنین شرایطی مدل ذهنی من برآیند تحلیل های شخصی و اطلاعاتی بود که از محیط می‌گرفتم.

با افزایش میزان مطالعات غیردرسی، مدل ذهنی و نگرشم تغییر کرد. در طی چند سال این تغییرات به حدی رسید که احساس می‌کردم به آدم دیگه‌ای تبدیل شدم.

خودم این تغییرات رو مثبت ارزیابی می‌کردم ولی این تغییرات باعث بروز اتفاق ناخوشایندی شد.

مدل ذهنی مورد دفاعم تغییر کرده بود ولی مدل مورد استفاده قدیمی همچنان به کار خودش ادامه می‌داد.

به ندرت می‌تونستم مطالعاتی که داشتم رو در عمل به کار ببرم.

تصمیماتم به صورت ناخودآگاه بر اساس مدل ذهنی قدیمی (مدل مورد استفاده) گرفته می شد ولی بر اساس آموخته‌ها و مدل ذهنی جدید ارزیابیشون می کردم. این موضوع باعث شد رضایتم از تصمیماتی که می‌گرفتم به شدت کاهش پیدا کنه.

اعتمادم به مدل ذهنی قدیمی سلب شده بود ولی با وجود مطالعه بیشتر، خودم رو درمانده‌تر احساس می‌کردم. هر لحظه فشار زیادی برای ارزیابی اتفاقات روی دوشم بود.

مدت زمان زیادی لازم بود (و هست) تا بتونم بخشی از این مطالعات رو به عمل ترجمه کنم و مدل ذهنی مورد استفاده‌ام رو اصلاح کنم.

یادمه وقتی از اون درماندگی شدید اولیه تا حدودی فاصله گرفتم، به نتیجه جالبی رسیدم:

مدل ذهنی قدیمی من مثل یک سرپناه کهنه و فرسوده بود.
وقتی دنیا رو با مدل ذهنی خودم میدیم، احساس می کردم که میتونم معادلات حاکم بر اون رو درک کنم و احساس امنیت می‌کردم.

تعریفی هم که من از سرپناه و خونه داشتم، به همین تجربه محدود خودم خلاصه می‌شد. احساس می‌کردم بهترین خونه (بهترین مدل ذهنی) ممکن رو دارم.

ولی هر آموخته جدید، تیشه‌ای بر ریشه این بنا بود.

هر روز بخشی از دیوارها و سقف این بنا نابود میشد نا اینکه دیگه چیزی به اسم سرپناه ازش باقی نموند.

توی این مدت بود که آسیب پذیر‌تر بودم و برخلاف تلاشی که برای بهبود وضعیتم داشتم، در حالت افول بودم.

ولی این واقعیت، اجتناب ناپذیر بود.

باید بنای قبلی تخریب می شد تا امکان ایجاد بنای جدید مهیا می‌شد و تا مدتی باید تحمل این بی‌سرپناهی رو داشته باشیم.

باور من اینه که تا زمان تبدیل مدل ذهنی مورد دفاع به مدل ذهنی مورد استفاده، فشار بالایی در استفاده از اون متحل میشیم و تناقض های درونی زیادی رو تجربه خواهیم کرد

 

رها کردن مطالعه در میانه راه، میتونه ما رو در وضعیت آسیب‌پذیرتری از حالت اولیه قرار بده. مثل کلاغی میشیم که نه راه رفتن کبک رو یاد گرفته و نه راه رفتن خودش رو به یاد داره.

مطالعه و یادگیری بنای داشته‌های ذهنی ما را نابود می‌کنند. ولی اگر ادامه ندیم و بنای جدیدی نسازیم، بی‌سرپناه می مونیم.