Menu
نویسنده مطلب : شیروانی

مطلب مورد بحث:

ترس از دست دادن و دام حفظ وضعیت موجود


۱-به نظر من ترس از دست دادن به عامل مهم دیگری نیز بستگی دارد. اینکه در یک سرمایه گذاری سرمایه مال ما هست یا نه. برادر من چند بار با سرمایه پدر و مادرم وارد بازار شد و هر بار ورشکست شد. به نظر می آید در سرمایه گذاری در درجه اول باید دید که فرد چقدر احساس مسئولیت می کند. اگر میزان احساس مسئولیت بالاتر باشد به نظر من عواقب منفی آن و ترس از دست دادن آن بیشتر است و ممکن است به کل قدرت ریسک را از آدم بگیرد.علاوه بر آن فقط در سرمایه گذاری نیست که ترس از دست دادن خودش را نشان می دهد. ممکن است موقعیت کاری به سختی به دست آمده و بعد از چند ماه احساس کنیم جای خوبی کار نمی کنیم ولی ترس از دست دادن همین موقعیت مانع از ریسک دوباره دنبال کار گشتن می گردد. ولی جنبه های مثبتی هم دارد . مثلا ممکن است به راحتی در دام کسانیکه قصد فریب ما راداشته و بازار پر رونقی را برای ما تصور کنند نیفتیم. ویا گام به گام و با احتیاط به افزایش دامنه کاری یا تولیدی و یا سرمایه گذاری ادامه دهیم.
این کار باعث می شود شناخت بهتری از سرمایه گذاری و صنعت و بازار فروش به دست آوریم.