Menu
نویسنده مطلب : محمد وفایی

مطلب مورد بحث:

مهارت یادگیری، تکنیکها و روشهای یادگیری بهتر


بعد از سال‌ها و شاید کمی هم دیر نگاه من به یادگیری درحال تغییر است.

بیش از ۱۵سال است که اگر روزی یک تا دو ساعت مطالعه نداشته باشم آن‌روز برای من به پایان نمی رسد.

وقتی بررسی می‌کنم می‌بینم صدها و شاید هزاران جلد کتابی که مطالعه کرده ام آن‌قدر که باید تاثیر و تغییر در من نداشته‌است.

و حالا بعد از سالها دارم یاد می‌گیرم که صرف مطالعه کردن به عنوان تفریح نمی تواند باعث یادگیری چندان موثری شود.

وباید خود یادگیری و روش مطالعه را به عنوان یک مهارت یاد گرفت. بسیاری از ما به‌عنوان تفریح مطالعه می‌کنیم و اگر چه این مطالعه می تواند به دلیل یادگیری‌های ضمنی تاثیر کمی داشته باشد اما دریافت مهارت یادگیری می توان این تاثیر را چندین و چند برابر کند.

امیدوارم که یادگیری مهارت یادگیری بتواند در رشد شخصی من کمک زیادی بکند.