Menu
نویسنده مطلب : مجید صادقیان

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا من واقعا می خواستم این وسیله را بخرم یا چون همه خریده اند من هم خریدم.

آیا وافعا من می خواستم کارآفرین باشم یا چون موفقیت را در چهره کارافرینان دیدم این تصمیم را گرفتم؟

آیا واقعا می خواستم مهاجرت کنم یا چون خانواده ما کسی را در خارج ندارد من  خواستم اولین باشم؟

پ.ن: با مثال های درس که بنظر جنبه های مختلف زندگی ما تازه کارها را در بر می گرفت، نوشتن آیا سخت بود. اما فکر کردم بنویسم بهتره