Menu
نویسنده مطلب : مائده عفتی

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


تبدیل یک نویسنده آماتور به یک نابغه با یک یا دو اتافاق و یا رویداد در رندگی اتفاق نمی‌افتد. هر نویسنده آماتوری باید در یادگیری تکنیک ها و انواع سبک های نویسندگی تلاش کند. به ابزار های بیان مسلط شود. در کنار ان یک زندگی واقعی را تجربه کند که طی آن با تجربه های زیادی رو به رو شود. به جامعه شناسی، فلسفه، روانشناسی و تاریخ تسلط پیدا کند تا بتواند به دیدگاه خاص خودش به زندگی دستیابی پیدا کند.
بعد از اینکه به تمام این مسائل مسلط شد و همچنان در نوشتن کوشش کرد میتوان انتظار داشت در دوره ایی از زندگی به نبوغ برسد و اثری ماندگار خلق کند.

درواقع نبوغ در نوشتن که یک رویداد است نیازمند یک روند چندین ساله برای تکامل و رشد نویسنده است.