Menu
نویسنده مطلب : پریسا صدق

مطلب مورد بحث:

ابراز وجود و مهارت جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)


همیشه وقتی توی مسیرم میخوام وارد یک خروجی بشم با این راننده هایی که می خوان زرنگی کنن و یهو بیان تو خروجی و صفی که حداقل ۵ دقیقه من و بقیه راننده ها توش بودیم رو در نظر نمی گیرن عصبانی میشم اما اگر کسی اشتباهی از یکم قبل تر بفهمه و با دست به نشانه عذر خواهی راه بخواهد حتما براش راه باز می کنم و بهش راه می دم و اشتباهش رو که قبول کرده می پذیرم باید بعضی موقع ها اشتباهات رو پذیرفت و تهاجم نکرد و بعضی موقع ها هم منفعل نبود و به کسانیکه به حقت در عین پررویی تعرض می کنن  اعتراض کرد تا بدونن این رفتارشون زشته