Menu
نویسنده مطلب : مینا کرمی

مطلب مورد بحث:

اولویت بندی کارها و فعالیت ها | ماتریس آیزنهاور


من قبلا در بحث های مختلف همین روش آیزنهاور برای اولویت بندی کارها رو دیده بودم. البته همیشه تا چند روزی در خاطرم باقی می موند و بعد دوباره فراموش می شد. جمله ای در متن گفته بود باید زمان تهیه لیست کارها، این اولویت ها از ابتدا تعیین بشه. با توجه به این جمله و عکسی که در متن برای مشخص کردن جدول اولویت ها آمده است تصمیم گرفتم این بار برخلاف همیشه که لیست کارهای روزانه را به صورت ستونی تهیه می کردم، از این به بعد لیست کارها را در چهارخانه اولیت بندی وارد کنم. به این ترتیب هم لیست کارها تهیه شده و هم درجه اولویت آن ها تمام مدت جلو چشمم هست.
بعد از تهیه لیست کارها، چیزی که به چشم می خورد اکثرا کارهایی با اولیت (مهم و غیرضروری) بود و تعداد خیلی کمی کار در بخش های دیگه وجود داشت. اما در ادامه روز (در چند روزی که این روش را اجرا کردم) متوجه شدم فرصت اجرای خیلی از این کارها را ندارم و در مقابل کارهای خورد و ریز زندگی که تبدیل به روتین های زندگی شدند در اولویت اجرایی قرار دارند و هیچ وقت فراموش نمی شوند.
این شیوه لیست کردن کارها به نظرم خیلی مفید بود و البته به این نتیجه رسیدم که من در برنامه ریزی روزانه عموماً کارهایی را که دوست دارم اجرا کنم لیست می کنم و از کارهایی که به روتین های زندگی من تبدیل شده اند و زمان قابل توجهی به خودشون اختصاص می دهند غافل شده ام. شاید حدود نصف این کارهای روتین در بخش کارهای غیرمهم-غیرفوری هستند که باید حذف شوند ولی من حتی از حضورشان در لیست کارها غافل هستم.