Menu
نویسنده مطلب : حسین صادق زاده

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


با سلام خدمت دوستان

این شاید اولین کامنت جدی من در متمم باشد ، حس میکنم خیلی بد نوشتم

جواب تمرین

… حداقل پنج مورد از مدل هایی که برای تحلیل دنیای اطراف خود آموخته و به کار میگیری را …

نکته ایی ک در پاسخ دوستان دیدم این است ک اغلب به معرفی مدل های ک می شناسند پرداخته اند نه مدلی ک با آن دنیای اطراف خود را تحلیل می کنند

در زیر سعی کردم مدل هایی که با آن به تحلیل اخبار هر حوزه می پردازم را بیان کنم، در واقع هر مدل نگاه من به آن حوزه را معلوم می کند

سیاسی

هدف اول سیاستمداران منفعت مردم نیست

اجتماعی

کیفیت زندگی های امروزی کاهش پیدا کرده و فیلم های شبکه های ماهواره ای از علل آن است

اقتصادی

رفتار مردم بر اقتصاد خیلی تاثیر می گذارد

فرهنگی

خیلی از مشکلات حال حاضر ریشه در فرهنگ ما دارد

علمی

همه توجه ها در بحث های علمی و دانشگاهی بر کمیت است نه کیفیت