Menu
نویسنده مطلب : آرمان سلیمانی

مطلب مورد بحث:

افسانه سیزیف | بی انگیزگی ناشی از انجام کارهای پوچ


شاید یکی از دلایل بی انگیزشی دانشجو ها وجود افراد زیادی آدم بیکار است که در همان رشته و دانشگاه درس خوانده ولی الان به همان دانشجو ها در قالب یک راننده اسنپ خدمت  رسانی میکند و این تا حد زیادی “وجود بیکاری بعد از تحصیل” را برای دانشجوها بیش از پیش قابل لمس کرده است