Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

تعریف نگرش سیستمی با یک مثال از پیتر سنگه


نمونه‌ای از وابستگی درونی در یک سیستم، وابستگی بین دپارتمان فروش و دپارتمان طراحی و توسعه یک شرکت است.

گاهی مشاهده می‌شود که این وابستگی نادیده گرفته می‌شود و دو بخش عملا بطور مستقل برنامه‌ریزی و عمل می‌کنند:
بخش فروش و بازاریابی به دنبال بازارهایی می‌رود که فرصت‌های خوبی در آن وجود دارد و تصور می‌کند که با زمینه کاری شرکت مرتبط است. در حالی که به دلیل عدم هماهنگی با بخش طراحی و توسعه و عدم اطلاع از جزییات فنی، انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد که با مهارت و توانایی بخش طراحی و توسعه همخوانی ندارد.
از سوی دیگر بخش طراحی و توسعه به دلیل عدم ارتباط کافی با بخش فروش و بازاریابی، منابع را صرف کارها و پروژه‌هایی می‌کند که با نیاز بازار سنخیتی ندارد.
نتیجه این تصمیم‌گیری‌های غیر سیستمی، اتلاف منابع در هر دو بخش است.