- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمد حسین هاشمی

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


گاه با این مسله مواجه شده ام که وجود تصویر نا معلمومی از اینده باعث ایجاد اضطراب در من شده و باز به عینه دیده ام که در ۹۹ درصد موارد هیچکدام از ان نگرانی ها که باعث ایجاد اضطراب در من شده بود به واقیت نپیوسته اند

۱ :به نتایج فکر نکنیم و تمرکز خود را بر فرایند و مسیری که طی می کنیم معطوف کنیم و ان را بهبود ببخشیم

۲:هر انچه را که فکر می کنین باعث ایجاد ابهام در شما شده رو روی یک کاغذ بنویسد و دق و دلیتون رو روی اون خالی کنید

۳: ترسیم اینده , شروع کنید به نوشتن تمامی شرایط و احتمالات پیش رو در اینده در بهترین و بدترین حالت  . به عنوان مثال(این مثال خیلی کلی بود وصرفا برای نحوه عملکرد راهکاری که گفتم زدم)

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟

ضمنا توصیه می کنم ویدیو زیر را هم ببینید

http://nihseniorhealth.gov/anxietydisorders/psychotherapy/video/treatments_na.html?intro=yes

اطمینان می دهم اینگونه بهتر نتیجه خواهیم گرفت